Kako kreirati RSS feed?

Kako kreirati RSS feed?

AKO KREIRATI RSS FEED?

Od “alata” Vam je potreban samo text editor (notepad ili Vim – ako koristite Linux ).

Primer minimalnog RSS 2.0 feeda:

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Ime feeda</title>
<link>http://primer.com/</link>
<description>Opis feeda</description>
<item>
<title>Naslov priloga</title>
<link>http://primer.com/link-ka-prilogu</link>
<description>opis priloga ili ceo prilog</description>
</item>
</channel>
</rss>

Snimite gornji kod kao rss.xml i imate svoj prvi, lično Vaš, RSS 2.0 feed. Obratite pažnju da pri snimanju odaberete kodni raspored UTF-8 u text editoru ako koristite č, ć, š, đ, ž ili ????????? ????? u <title> ili <description>!

Sledeće šta je potrebno da uradite je da ovaj fajl stavite na web server i ono najvažnije:

Otvorite dokument na koji se Vaš feed odnosi (bilo da je to .html ili .php ) i u headeru (heder je područje u dokumentu koje se nalazi između tagova <head> i </head>) upišite:

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Ime RSS feeda " href="putanja-do-fajla-rss.xml" />

Na ovaj način će “browseri” i botovi “samo”-otkriti Vaš RSS 2.0 feed.

Ovako svaki Vaš pojedinačni fajl-dokument može imati “svoj” RSS 2.0 feed. Ako želite da imate jedan fajl za ceo Vaš sajt, to izgleda ovako:

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Ime feeda</title>
<link>http://primer.com/</link>
<description>Opis feeda</description>
<item>
<title>Naslov priloga</title>
<link>http://primer.com/link-ka-prilogu</link>
<description>opis priloga ili ceo prilog</description>
</item>
<item>
<title>Naslov priloga2</title>
<link>http://primer.com/link-ka-prilogu-2</link>
<description>opis priloga ili ceo prilog</description>
</item>
<item>
<title>Naslov priloga3</title>
<link>http://primer.com/link-ka-prilogu-3</link>
<description>opis priloga ili ceo prilog</description>
</item>
</channel>
</rss>

RSS FEED

Kad posetilac poseti ovu stranu u “adressbar”-u će mu se pojaviti ikonicarss ikonicaDa li je vaš RSS feed validan možete proveriti na “online” Feed Validatoru, pogledajte ovaj “naš ručni” RSS 2.0 feed kao što vidite dobili smo validan RSS feed.