Svršeno je s umetnikom čim postane čovek i počne da oseća.

172
0
SHARE

– Tomas Man, nemački književnik (1875-1955)

NO COMMENTS