Pogrešan pokret u pantomimi je govorna mana ruku.

177
0
SHARE

– Marsel Marso, francuski pantomimičar (rođen 1923)

NO COMMENTS