Rok za prijavu nekretnina ovoj najugroženijoj kategoriji stanovništva, Poreska uprava je produžila do 01.09.2017. godine.

Ovo je definisano izmenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti u Srbiji, koje je  danas usvojila Narodna skupština Republike Srbije.

Prijava nekretnina u Srbiji kada je u pitanju ova kategorija ljudi, nije dala očekivane rezultate, pa kako ne bi došlo do masovnog kažnjavanja pružena im je prilika da u novom roku pokušaju da ispune svoju obavezu i prijave nekretnine kojima raspolažu.

Poreska uprava je na svojoj internet stranici postavila spisak opština, mesnih zajednica i kancelarija u kojima poreski obveznici mogu predati prijavu za fiskalni registar nepokretnosti, dok sa ove stranice obveznici mogu  preuzeti obrasce za prijavu nekretnina.

Iz udruženja beskućnika oglasili su se sa apelom, da se hitno razmotri pitanje oporezivanja nepokretne imovine koja je prevedena iz pokretne, jer to zakonom još nije precizirano, a tek onda da se odredi rok za prijavu nekretnina.

Vest je satiričnog karaktera!

Vaša reakcija?

Facebook komentari