Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti za državljane Republike Srbije, uvodi još jednu novinu, a to je mogućnost da se u novu ličnu kartu unesu podaci o stranačkoj opredeljenosti.

Ovakve dokumente moguće je dobiti već od 1. aprila, a rok važenja će im umesto deset godina, biti četiri godine.

„Opcija je uvedena jer smatramo da su ovi podaci zaista potrebni i korisni, čak mnogo korisniji od krvne grupe i entitetskog državljanstva. Dokaz o stranačkoj pripadnosti ljudima veoma često može biti od koristi.

Sa unešenim podacima o stranačkoj pripadnosti povećavaju se šanse za zapošljavanje ili ostvarenje drugih prava, ali ujedno je to mač sa dve oštrice, posebno ako pripadate opoziciji ili manjim strankama”, rekao je za Feed jedan od predlagača ove novine.

Za unošenje stranačke pripadnosti u ličnu kartu, potrebna je potvrda izdata od stranke, i potrebno je doplatiti dodatnu taksu u iznosu od 800 RSD.

Vest je šaljivog karaktera!

Vaša reakcija?

Facebook komentari